Statenbijbel

We bieden je graag de beste versie van de Heilige Bijbel aan in het Nederlands: Statenvertaling Bijbel 1619 (DSV), de officiële Nederlandse vertaling van de Bijbel.

Download de audiobijbel die je kunt gebruiken om te lezen of om naar het Woord van God te luisteren vanaf je smartphone of tablet.

De app is gratis te downloaden en gemakkelijk te gebruiken. De app is geschikt voor Androidtelefoons en tablets en is offline beschikbaar (zelfs wanneer je geen internetverbinding hebt).

De perfecte kans om te beginnen met het lezen van de Bijbel!

Geniet van de mogelijkheden om de Heilige Schriften te ontdekken:

– Hoge geluidskwaliteit, ongeacht waar je bent om te luisteren naar je Bijbel

– De mogelijkheid om verzen te zoeken, highlighten en op te slaan

– Verzen sorteren door ze op te slaan in een lijst van favorieten

– Notities toevoegen

– Verzen verzenden via e-mail of SMS

– Deel ze op social media

– Pas het lettertype aan voor een comfortabele leeservaring

– Zoek op trefwoorden

– Nachtmodus om de helderheid aan te passen wanneer je aan het lezen bent

Download nu deze editie van de Bijbel in het Nederlands, de eerste versie direct vertaald vanuit de bijbelse talen: Hebreeuws, Aramees en Grieks.

De vertaling vond plaats in Leiden, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, op aanvraag van de overheid van de Protestantse Nederlandse Republiek.

Het werk was af in 1635 en geautoriseerd door de Staten-Generaal en uitgegeven in 1637.

Kies een boek uit de lijst en start met het lezen van je favoriete verzen:

Oude Testament:

(Genesis, Exodus, Leviticus, numeri, Deuteronomium, Jozua, Richtere, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuel, 1 koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen , Ezechiël, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi)

Nieuwe Testament:

(Mattheüs , Marcus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 Korinthiërs, 2 Korinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippensen, Kolossensen, 1 Tessalonicensen, 2 Tessalonicensen, 1 Timotheüs , 2 Timotheüs , Titus, Filemon , Hebreën, Jakobus , 1 Petrus , 2 Petrus , 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring)

https://play.google.com/store/apps/details?id=statenbijbel.app

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *